VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit

PUBLI-REPORTATGE- El simposi, organitzat per l’SCT, concentra una trentena d’experts d’arreu d’Europa i aplega uns 400 assistents 

REDACCIO
redaccio@futbolcatalunya.com

Cap a una política europea comuna// FOTO: ORIOL BAYLINA)
Cap a una política europea comuna// FOTO: ORIOL BAYLINA)

El 15 i 16 de maig passat va tenir lloc el VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit. El simposi, que organitzava el Servei Català de Trànsit (SCT) al World Trade Center de Barcelona, se centrava en els plans estratègics de seguretat viària i va comptar amb la participació de més d’una trentena d’experts de diversos països europeus, a banda d’aplegar uns 400 assistents.

Cap a una política europea comuna i unitària en matèria de trànsit

El VI Congrés va servir per posar en comú experiències entre països europeus, però també per donar a conèixer el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020, impulsat per l’SCT, aprovat pel Govern i ja tramès al Parlament. L’objectiu és que aquest document esdevingui un referent al servei d’Europa en un context en què les polítiques de trànsit han de ser, necessàriament, cada cop més unitàries.

Fixant-se l’objectiu d’assolir una reducció del 50% de les víctimes mortals respecte del 2010 de cara al 2020, el Pla es fonamenta en quatre eixos bàsics:

– Implicació de les entitats públiques i privades

– Impuls d’un espai continu de seguretat viària que tingui en compte les zones urbanes i les interurbanes en relació amb els ajuntaments

– Recerca, desenvolupament i innovació en benefici de la seguretat viària amb la col·laboració de les universitats

– Facilitació de l’educació i la formació de la mobilitat segura al llarg de tot el cicle vital dels usuaris


Catalunya en el context europeu i propostes del govern català

Les polítiques adoptades en la darrera dècada han contribuït decisivament en la reducció de la mortalitat per accident de trànsit. Si el 2003 Catalunya va registrar 114 morts per milió d’habitants, ocupant així l’onzè lloc del rànquing europeu, el 2013 n’hi ha hagut 36 i això ens situa en el cinquè lloc, per darrere de Suècia, el Regne Unit, Dinamarca i els Països Baixos. Des del govern català, s’aposta pel Pla estratègic 2014-2020 com a eina per mantenir i millorar aquests resultats preservant la seguretat viària i més vides humanes. A més, i defensant la idea d’una política europea homogènia, es considera necessari unificar taxes d’alcoholèmia, establir un sistema comú de limitacions de velocitat i intercanviar informació sobre les sancions de trànsit, entre moltes altres mesures.


Conclusions del VI Congrés i possibles línies de treball

Seguretat viària laboralNecessitat que el trànsit no sigui quelcom aliè a les condicions laborals i que s’aposti per un canvi modal a favor dels desplaçaments segurs, col·lectius i sostenibles.

Educació i formació en seguretat viària. Aposta decidida per la inclusió de l’educació per a una mobilitat segura en tots els processos formatius obligatoris, tot i que no com a assignatura.

Col·lectius vulnerablesAdopció de propostes a favor de la pacificació i de la protecció d’aquests col·lectius. A Catalunya, i sobretot a Barcelona, un dels principals reptes de reducció de la sinistralitat el trobem en el cas de les motos.

Salut i seguretat viària. Les drogues i l’alcohol en la conducció encara són una xacra. A més, cada cop hi ha una presència més elevada de psicofàrmacs entre les persones mortes per accident de trànsit. Tot i que la ingestió d’aquests medicaments no n’és necessàriament la causa, cal que autoritats sanitàries i metges informin la ciutadania sobre els efectes i riscos d’aquestes substàncies.

Recerca i tecnologia aplicada a la seguretat viàriaNecessitat de continuar investigant per trobar aquelles tecnologies més adequades que, aplicades en matèria de trànsit, comportin una major seguretat viària.

Planificació estratègica de la seguretat viàriaPlans estratègics com els d’Irlanda, Dinamarca, Espanya i Catalunya, entre d’altres, són exemples de l’adopció, la planificació i l’execució d’un conjunt d’accions múltiples, en col·laboració amb tots els agents implicats, que permeten preservar al màxim la seguretat viària i assolir el repte europeu de la mortalitat zero de cara al 2050.

alt

PEU DE FOTO: El VI Congrés, celebrat els dies 15/16 de maig al World Trade Center de Barcelona, va aplegar uns 400 assistents.

ENLLAÇOS ALS VÍDEOS DE RESUM DE LA PRIMERA I SEGONA JORNADA DEL VI CONGRÉS:

VÍDEO RESUM primera jornada VI Congrés (Dijous 15 de maig)

VÍDEO RESUM segona jornada VI Congrés (Divendres 16 de maig)

ENLLAÇOS D’INTERÈS SOBRE EL VI CONGRÉS I LES PONÈNCIES DELS EXPERTS:

OBERTURA DEL VI CONGRÉS a càrrec de la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert:

NOTA SOBRE LES TAULES DEL DIJOUS 15 DE MAIG al matí sobre la seguretat viària laboral i l’educació i la formació per a la mobilitat segura

NOTA sobre la taula del dijous 15 DE MAIG A LA TARDA sobre els col·lectius vulnerables

NOTA SOBRE LA CLOENDA DEL VI CONGRÉS a càrrec del conseller d’Interior, Ramon Espadaler. La nota també inclou les conclusions del simposi, així com un resum de totes les taules del divendres 16 de maig, centrades en la salut i la seguretat viària, la recerca i la tecnologia aplicada, i la planificació estratègica de la seguretat viària.

PEU DE FOTO (Portada)- (AUTOR: ORIOL BAYLINA) (1) La presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, el conseller d’Interior, Ramon Espadaler, i el director del Servei Català de Trànsit, Joan Josep Isern, acompanyats de víctimes d’accident de trànsit, al VI Congrés.