Un bon manteniment del vehicle augmenta la seguretat viària

4947Diversos indicadors apunten que la crisi econòmica ha tingut un  impacte negatiu en el manteniment dels vehicles. Atès que part dels conductors allarguen o posposen les revisions mecàniques pertinents, aquest fet pot tenir efectes perjudicials sobre la seguretat viària

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

Foto_ITV_8A més, cal destacar que en els darrers anys el nombre de vehicles que circulen a les carreteres catalanes sense la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) al dia ha augmentat i que més de la meitat del parc mòbil de Catalunya té una antiguitat de 10 o més anys. Posant el focus en les motocicles, l’edat mitjana dels vehicles de dues rodes que circulen a la xarxa viària catalana s’enfila fins als 14 anys.

Ladillo: Frens i pneumàtics en bon estat

En aquest context el Servei Català de Trànsit recorda que les negligències en el manteniment d’elements dels vehicles com els pneumàtics o els frens poden provocar que en situacions d’emergència o d’inclemències meteorològiquesel vehicle no respongui amb l’eficàcia necessària i això acabi derivant en un accident. A més, convé remarcar que circular amb els pneumàtics i els frens en condicions òptimes és vital per als motoristes, atès que els vehicles de dues rodes no tenen carrosseria i en cas de sinistre són un col·lectiu més vulnerable. Així doncs el manteniment dels vehicles és bàsic per garantir la nostra seguretat i la de tots els usuaris de la xarxa viària.

manteniment vehicles_infografia_ok

Cal un manteniment preventiu

Arran de la crisi econòmica també s’ha estès la tendència del manteniment correctiu del vehicle en detriment del manteniment preventiu i periòdic que especifiquen els fabricants d’automòbils, un factor que també influeix en l’augment de vehicles que pateixen avaries durant la circulació. Aquestesincidènciespoden acabar derivant en situacions de risc i en un problema per a la seguretat viària.

Prevenció en cas d’avari

  • Comprovar que es porten al vehicle tots els elements de seguretat obligatoris en cas d’avaria: l’armilla reflectant i els triangles de senyalitzaci
  • Durant el viatge, parar atenció a qualsevol indicació del quadre d’instruments que adverteixi sobre problemes mecànic
  • En cas d’avaria, abans de sol·licitar ajuda, estacionar el vehicle en un indret segur per la circulació, posar-se l’armilla de seguretat i col·locar els triangles de senyalització a una distància de 50 metres del vehic
    Foto_ITV_12

DESTACATS:

  • L’antiguitat mitjana de les motocicletes que circulen a la xarxa viària catalana és de 14 any
  • Circular amb els pneumàtics i els frens en condicions òptimes és vital per als motoristes