Conflictes en el futbol: Podem resoldre’ls de manera que guanyin tots?

És possible la mediació entre dues parts totalment enfrontades? Serveix per a alguna cosa? No és perdre el temps? Contesta el cap visible de la FCF, Javier Latorre. Argumenta que Sí

Per Javier Latorre (Comissió de Mediació i Arbitratge FCF)
Javier Latorre, president Comissió de Mediació i Arbitratge
Javier Latorre, president Comissió de Mediació i Arbitratge FCF/FOTO: Federació

La pràctica de l’esport en les seves diferents modalitats i especialitats és positiva per a totes aquelles persones relacionades amb la seva pràctica i amb la seva gestió, sense oblidar als que el contemplen com a espectacle. Es reconeix a l’esport com un fenomen sociocultural que incorpora nombrosos beneficis per a la pròpia societat.

No obstant això, en el seu aspecte negatiu, destaca l’aparició de nombrosos conflictes entre persones amb interessos contraposats, que cada dia apareixen als mitjans de comunicació. Evidentment, el futbol no és aliè a aquesta problemàtica i les controvèrsies són freqüents en diversos àmbits.

En els últims anys estem assistint a una major presència dels mecanismes extrajudicials de resolució de conflictes, especialment, la mediació i l’arbitratge esportiu. Només cal acudir a les últimes lleis autonòmiques de l’esport per observar la importància que els legisladors estan donant a la mediació i a l’arbitratge quan sigui necessari. En l’àmbit català, la nova llei, que pot ser una realitat abans de final d’any, aposta fermament per aquestes solucions.

En el cas del futbol, ​​la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha estat pionera, implantant fa tres anys un servei de mediació gratuït per a clubs i federats, amb persones mediadores especialitzades que ajuden als que tenen conflictes a resoldre’ls amb solucions proposades per les mateixes parts implicades. L’èxit del servei creat per l’FCF pot mesurar-se fins ara amb el nombre d’acords assolits: fins a la data d’escriure aquest article, tots els casos que han arribat a mediació han finalitzat en un acord beneficiós per a tots els implicats.

FCF, Mediació
La Mediació com a sortida a possibles conflictes/ FOTO: FCF

El passat divendres 28 de juny es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’FCF a Tàrrega, i el president Joan Soteras va manifestar en el seu informe que un dels aspectes que vol potenciar la seva Junta Directiva en aquest mandat és la resolució extrajudicial de conflictes des de la Comissió de Mediació i Arbitratge, òrgan federatiu regulat estatutàriament. Els que creiem fermament en la mediació i l’arbitratge estem d’enhorabona, ja que una aposta federativa en aquesta direcció ajudarà sens dubte a la difusió d’aquestes eines.

En la mediació, guanyen totes les parts. En l’arbitratge, alguns guanyen amb el laude arbitral, però altres no. La mediació esportiva aporta molts beneficis a les parts implicades en els conflictes, entre les més importants poden trobar:

 • Superació del conflicte de forma amistosa.
 • Rapidesa en la resolució de conflictes.
 • Inferior cost econòmic a la via judicial.
 • Flexibilitat del procediment.
 • Igualtat d’oportunitats entre les parts implicades.
 • La disponibilitat de mediadors formats en l’àmbit jurídic-esportiu que garantirà una alta fiabilitat dels procediments.
 • Acudir a un procediment de mediació esportiva en el futbol amplia l’elenc de respostes possibles a una situació de conflicte.

En relació a les característiques de la mediació esportiva, podem destacar:

 • Voluntarietat i lliure disposició.
 • Imparcialitat de les persones mediadores federatives
 • Confidencialitat de les sessions de mediació.
 • Transparència.

Les persones mediadores tenen, entre d’altres, les següents funcions:

 • Ajudar a les parts a aconseguir per consens una solució satisfactòria del conflicte.
 • Gestionar el procediment, vetllant perquè no es produeixin desequilibris de poder entre les parts que els impossibilitin arribar a un acord satisfactori.
 • Promoure la creació de condicions positives per reconduir un conflicte a un procés de diàleg.
 • Facilitar i dinamitzar la comunicació entre les parts i la generació d’opcions de solució del conflicte.

Poden utilitzar la mediació esportiva, totes aquelles persones físiques o jurídiques que es trobin implicades en una situació de conflicte en l’àmbit de les seves activitats en ocasió del futbol, siguin associatives, empresarials, professionals o patrimonials. Poden ser considerades com a parts en procediments de mediació esportiva, entre altres:

FCF, Latorre, Isern
Javi Latorre amb el ‘vice’ Juanjo Isern/FOTO: FCF
 • Futbolistes, siguin professionals o aficionats.
 • Representants legals dels futbolistes menors d’edat
 • Entrenadores i personal tècnic, delegats.
 • Intermediaris de jugadors i entrenadores.
 • Delegats.
 • Àrbitres.
 • Personal sanitari, en sentit ampli del terme (metges, fisioterapeutes, recuperadors, massatgistes).
 • Personal contractat laboralment per les entitats Esportives.
 • Clubs, els membres de les seves juntes directives i els seus associats.
 • Societats anònimes esportives i els seus accionistes.
 • Proveïdors de les entitats esportives.
 • Patrocinadors de les entitats Esportives.

Alguns conflictes habituals en l’àmbit futbolístic estan relacionats amb:

 • Rescissions de contractes de futbolistes, entrenadores i tècnics.
 • Drets federatius i econòmics dels futbolistes i concessió de llicències federatives.
 • Controvèrsies quant a formes de pagament, salaris i incentius econòmics així com en durades de contractes.
 • Relacions entre futbolistes, clubs, societats anònimes esportives i intermediaris.
 • Reclamacions amb ocasió de traspassos i cessions de futbolistes.
 • Fons d’inversió.
 • Drets d’imatge i drets de televisió.
 • Contractes de publicitat, patrocini, mecenatge i marxandatge.
 • Patents i marques.
 • Ús compartit d’instal·lacions esportives.
 • Elecció de seus de competicions.
 • Calendaris de competicions.
 • Gestió i organització d’esdeveniments.
 • Apostes esportives…

Les persones interessades en aquest servei es poden posar en contacte per e-mail: mediacio@fcf.cat  (web: http://fcf.cat/mediacio).