JOC NET: Puntuacions i premis

El premi econòmic s’atorgarà a final de temporada als dos equips de cada grup de competició de futbol onze amateur masculí que hagin rebut menys sancions disciplinàries

PREMSA FCF
TOTS SOM UN EQUIP, FCF
Premi Joc Net doncs TOTS SOM UN EQUIP /FOTO: FCF

Dins de la campanya TOTS SOM UN EQUIP, la Federació Catalana de Futbol ha instaurat en la modalitat de futbol el Premi Joc Net, que té com a objectiu el foment de la pràctica esportiva respectuosa i no violenta. La recompensa econòmica s’atorgarà a final de temporada als dos equips de cada grup de competició de futbol onze amateur masculí, de Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana, que hagin rebut menys sancions disciplinàries. El premi està dotat amb 1.000 euros per al primer classificat, i 500 euros per al segon classificat.

La classificació s’establirà ordenant els equips de menor a major puntuació respecte a les sancions rebudes, en aplicació dels següents barems:

TIPUS DE SANCIÓ

PUNTUACIÓ
Per cada amonestació (targeta groga) 1 punt
Per cada doble amonestació 3 punts
Per un partit de sanció (excepte per doble amonestació) 3 punts
Per cada partit de sanció superior a un 1 punt addicional
Per cada sanció lleu d’equip 10 punts

 

S’ha establert, així mateix, que la sanció a un equip per infracció greu o molt greu comportarà la seva desqualificació automàtica de la classificació de Joc Net, i per tant ja no li serà possible optar al premi.

Cal tenir en compte, a més, que es considerarà classificació definitiva l’existent a data d’1 de juny de 2020, per la qual cosa no es tindran en compte els partits de promoció o Copa que es puguin disputar després d’aquella data, o bé resolucions d’òrgans disciplinaris també posteriors a l’1 de juny.

En conseqüència, un cop establerta la classificació com a definitiva no s’admetrà cap reclamació respecte a aquesta. A més, si es produeix un empat entre dos o més equips en el primer o segon lloc de la classificació el premi s’atorgarà a tots els equips empatats.Una de les novetats més destacades és la classificació setmanal del Premi Joc Net que es farà pública a la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol, tot visualitzant el grup de competició, des de la pestanya ‘Joc Net’, i s’actualitzarà cada dijous.