Els crèdits sí funcionen per als àrbitres de Catalunya

OPINIÓ- Fa uns dies el periodista Manuel Segura em va fer arribar la seva inquietud per conèixer el funcionament de crèdits classificatoris establerts al Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCF. La informació que ell havia rebut, potser era distorsionada, i com a bon periodista va voler-la contrastar

XAVIER MORENO DELGADO
redaccio@futbolcatalunya.com

President CTA // FOTO: RTVE
President CTA // FOTO: RTVE

Per això amb molt de gust intentaré amb aquestes línees aclarir l’objectiu que es segueix amb aquest Pla de Formació, conegut pels àrbitres, publicat a la web de la FCF i que està en marxa no des de fa uns dies, ni tan sols uns mesos, sinò des de l’any 2.011. Basant-nos en la premisa de que ensenyant s’apren, i també participant en activitats o ponències tant com exponedor de temes o bé com a oidor, l’àrea tècnica del CTA va posar en marxa un novedòs programa per bonificar als àrbitres que constantment es formaven o participaven com a formadors dels àrbitres més novells.

Donar la possibilitat d’aconseguir bonificacions (bonus), molt assequibles per altra banda amb un petit esforç i compromís per millorar el col·lectiu arbitral de la FCF, a tots els àrbitres i àrbitres assistents des de 3a.Divisió, fins a 2a. Catalana, ens va semblar un projecte engrescador per dur-lo a terme. Aquestes bonificacions s’obtenen amb motiu de fer informes a àrbitres novells, assistir a xerrades específiques de matèries interessants o amb convidats arbitrals de gran prestigi, assistir en primera convocatòria a les proves físiques i tècniques convocades pel CTA, fer d’instructor tècnic o físic als àrbitres de cada Delegació, col·laborar en seminaris, conferències… En resum la consecució d’aquests crèdits està oberta a tothom que des de la seva disponibilitat segueixi formant-se o fent de formador dins del CTA. Aquests crèdits tenen un límit màxim i per moltes activitats que es facin, o per algunes en les que no es pugui participar, aconseguir la seva màxima puntuació és com deia abans relativament assequible.

De la mateixa forma, aquests àrbitres que ostenten categories des de categories mitjanes a les més altes en el nostre futbol, també podien aconseguir bonificacions negatives (malus), si eren en algun moment sancionats segons allò que estipula el Reglament del CTA, també publicat anualment dins el Reglament general de la FCF, en el seu apartat disciplinari. Aquestes sancions sempre estan relacionades amb fets tècnics, com per exemple arribar tard als partits, no assistir a un partit, no redactar fidelment les actes, no fer-les o entregar-les en els terminis previstos, entre d’altres.

El màxim de bonus que es pot aconseguir en una temporada és de 0,15 punts, sumable als altres apartats classificatoris dels àrbitres, com són les puntuacions obtingudes mitjançant informes dels partits dirigits, notes dels controls tècnics i notes dels controls físics. Per tant si es visita la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol, apartat àrbitres, allà es poden trobar publicats els documents que regulen el Procediment Classificatori de cada temporada, des d’abans de que aquesta comenci.

Per posar un petit exemple numèric, la temporada 2011-12, el 80% dels àrbitres de 3a. Divisió, el 60% d’àrbitres assistents, i el 75% dels àrbitres de 1a. Catalana, van sumar entre 0,13 i 0,15 punts per bonus. Això vol dir entre el 85% i el 100% del màxim aconseguible.

El cas dels àrbitres sancionats, no solament amb jornades sense arbitrar, sinò també amb penalitzacions o malus a la seva classificació, va ser practicament inexistent o si més no insignificant. Només un àrbitre, que suposa menys d’1%, del total dels 120 pertanyents a les categories abans esmentades va obtenir una sanció amb la seva corresponent resta de puntuació de la temporada.

Espero amb aquest aclariment haver explicat bé, al Sr. Manuel Segura que s’ha interessat pel tema i a qualsevol altre que tot i desconeixent-lo hagi pogut trobar-lo suficientment informatiu i esclaridor.

Repeteixo que la única intenció de la Comissió Executiva del CTA, és aconseguir àrbitres millor formats i amb més compromís i absolut respecte per les obligacions que tenim envers el futbol català.

Xavier Moreno Delgado
President Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCF