Andreu Subies dóna la cara pel ‘Portal del Federat’

Futbolcatalunya va plantejar al president de la Federació Catalana de Futbol la possibilitat de contestar algunes preguntes que els nostres lectors ens van enviar prèviament a la Redacció. Andreu Subies no va evitar les respostes encara que és evident que en algunes ‘va regatejar’ com va voler. Està en el seu dret. El que és cert és que ‘El Portal del Federat’ li està generant més d’un mal de cap. És el normal davant qualsevol novetat i, a més, està l’Assemblea on tothom és lliure de parlar, escoltar i decidir

msegura@futbolcatalunya.com

Durant l'Assemblea FCF 2014// FOTO: F.C.F.
Durant l’Assemblea FCF 2014// FOTO: F.C.F.

Quina resposta estan donant els clubs davant la aparició del Portal del Federat?

Desprès d’haver realitzat més de 45 jornades de formació i d’haver arribat a més de 700 clubs, la resposta és molt positiva amb la majoria de clubs que ja han començat la tramitació i la comunicació als seus jugadors. Per altra banda, encara queden molt clubs que no han iniciat cap tramitació i la seva adequació al nou sistema serà d’una manera més allargada fins a l’Octubre.

Quants presidents han anat a la FCF o s’han dirigit als seus directius per mostrar el seu disgust o directament la seva acceptació?

Durant les jornades de formació hem pogut recavar opinions de tot tipus. Estem davant d’un gran canvi en el futur del futbol català i és comprensible i admissible que es necessiti un temps d’adaptació. Si no, no estaríem parlant d’un gran canvi.

La nova inscripció obligatòria al portal del federat d’unes 158.000 persones (148.635 ja federades més 9.365 delegats als quals ara se’ls obliga) a 10,80 euros per cada inscripció van a donar a la F.C.F. un import anual d’1.706.400 euros. En què es inverteixen? Quant li costa a la FCF engegar-ho?

Tots els ingressos que té la Federació seran auditats i exposats en la propera Assemblea, desprès de passar balanç de l’any. Ja que ho pregunta, aquest ingressos serviran per posar al dia a la Federació en totes les inversions que ha fet  (noves tecnologies, portals, digitalització de les actes…), en totes les noves eines noves que encara s’estan treballant, i sobre tot en les activitats federatives i la promoció del futbol amb campanyes de formació i sensibilització del nostre futbol modest.

Creu que si els clubs haguessin tingut constància d’aquest import a pagar, el resultat de l’Assemblea hagués estat el mateix?

Cap quota que existeix per jugar a futbol es discuteix a l’Assemblea. Mai, fins ara. Entre altres temes, el que es discuteix són les aprovacions i modificacions dels Estatuts i al Reglament General.

No tindrà el Sr. Subies o la F.C.F. algun contracte signat amb alguna empresa informàtica o d’un altre àmbit per un període superior a tres anys que són els que li queden de mandat?

No, la propietat de tots els programes informàtics són de la Federació, i la FCF té acords de manteniment per aquests sistemes.

Alguns pares plantegen: si paguem la inscripció i la mutualitat podria obligar/recomanar als clubs una quota més ajustada a la dura crisis?

Les entitats i club ha de marcar les seves quotes per la seva estabilitat. Cada entitat és responsable de garantir la seva activitat.

Una curiositat: quants professionals (jugadors, auxiliars, entrenadors..) han passat ja pel Portal?

Entre tots més de 20.000 persones donats d’alta a dia d’avui.

Si els pares tenen dificultats per pagar quota de la temporada com li expliquem com a club que també ha de pagar- se mutualitat?

Els únics canvis que hi ha hagut per aquesta temporada respecte a l’anterior, és que un pare ha de pagar entre 1 i 3 € més al més, tant per l’alta com per la categoria de la Mutualitat, per tots els serveis i les obligacions necessàries per continuar jugant a futbol.

Per què no va explicar a l’Assemblea, i així ho ha contestat la Federació per escrit en data 10/7/2014, que el manteniment del nou portal és de 1,6 milions d’euros, el 10% del pressupost de despesa i el mateix percentatge del pressupost d’ingressos de la temporada vinent?

El nom que s’ha posat és Quota d’Inscripció a la Federació Catalana de Futbol, i no és exactament per mantenir el portal. És per a que la FCF pugui mantenir la seva activitat ens tots els àmbits i tots els serveis a tots els federats. Són uns diners que va dintre del pressupost federatiu.

Per què hi havia fins el 8 de juliol delegats i directius de la Federació que desconeixien per complet l’aplicació de la nova quota?

No en tinc constància.

Per què el Portal del Federat no deixa opció per cap costat per fraccionar el pagament, ni tan sols han comentat aquesta possibilitat en les jornades de formació sobre el seu funcionament?

És una possibilitat a estudiar de cara al futur, entre molts altres temes. Ara mateix el Portal està a la seva fase inicial: cobertures, comunicacions, pagaments, serveis al federat…

Vostè va dir: “Suprimirem la quota de les fitxes de delegats de totes les categories”. La realitat demostra que s’obliga a pagar la fitxa als delegats.

L’únic canvi que ens hem vist en la obligació d’aplicar és el pagament de 20’03€ que suposarà que els delegats tinguin cobertura en cas d’accident. Fins ara amb la figura del delegat habilitat no tenia aquest servei, però amb les incidències enregistrades la passada temporada, ha provocat la necessitat de disposar d’una cobertura mèdica.

Subies va parlar de fomentar la comunicació entre clubs no obstant això l’ha restringit, a pesar que en alguns casos el manteniment informàtic que cal pagar a la F.C.F. ha passat d’una quota de 50 a 275 euros per any. És més, els missatges que es poden enviar entre clubs segueix limitat, actualment a vuit per dia. Per què?

Tota la infraestructura informàtica és per la gestió esportiva dels clubs. En aquest sentit és total. Cadascú està al seu paràmetre segons els equips inscrits. Els clubs es poden comunicar entre ells sense cap problema.

Va haver-hi un temps no gaire llunyà en què vostè era vice de la F.C.F. i alhora càrrec electe d’un partit polític, incomplint vostè el decret llei que prohibia aquesta incompatibilitat. Entenem que un reglament intern no està per sobre d’un decret llei.

La llei mai es retroactiva, en aquest cas concret que vostè comenta no m’afectava personalment ja que les lleis van de cara al futur, i en les eleccions posteriors ja vaig deixar la meva col·laboració amb el meu poble.

Pensa vostè complir el decret llei 58/2010 del 4 de maig, article 152, pel qual l’esportista que acrediti tenir cobertes les contingències previstes per mitjà d’un segur no haurà de contractar un altre (a través de la F.C.F.) i estarà habilitat per a la pràctica de l’activitat física i esportiva?

Tot i que efectivament el Decret 58/2010, de 4 de maig, preveu de forma genèrica que un esportista pugui tenir cobert el risc de la pràctica esportiva mitjançant una assegurança privada, els Estatuts i Reglament General exigeixen a través de la seva regulació que els futbolistes i resta de persones que vulguin afiliar-se a la Federació Catalana de Futbol hagin d’abonar les quotes de la Mutualitat Catalana de Futbolistes.

Així, l’article 11è dels Estatuts de la FCF estableix en el seu punt 2n com a obligacions dels clubs la de complir amb les normes i disposicions dels Estatuts i Reglament (apartat b) i la de contribuir al sosteniment de la Mutualitat de Futbolistes Espanyols, segons correspongui en funció de llur classe, satisfent les seves quotes (apartat c).

Pel que fa a les persones físiques, els articles 12è i 13è dels Estatuts de la FCF estableixen, d’una banda, que la inscripció com a federat a la FCF comportarà com a concepte econòmic la quota d’afiliació a la Mutualitat Catalana de Futbolistes, i de l’altre que entre les obligacions dels federats s’hi troba la de contribuir al sosteniment de la Mutualitat Catalana de Futbolistes a través de l’abonament de les seves quotes.