L’ex president de la UE Cornellà, condemnat a pagar uns 30.000 euros

El jutjat de Primera Instància de Sant Feliu de Llobregat ha dictat sentència favorable a la UE Cornellà a l’acció de responsabilitat civil que el club va interposar contra l’ex president José Gálvez

JAVIER MERINO
El jutge ha dictat sentencia/ FOTO: ARXIU
El jutge ha dictat sentencia/ FOTO: ARXIU

El jutjat considera provat que Gálvez va ometre el deure de presentar les liquidacions d’IVA dels períodes 2010-12 i ho va fer, a més, extralimitant del poder que li conferien els Estatuts i usurpant les funcions d’altres membres de la Junta, considerant així a l’expresident com a únic responsable d’aquests actes, exculpant a la resta de membres de l’anterior Junta Directiva, tal com el Sr. Gálvez ha intentat provar, sense èxit, durant el procés judicial, considerant a més que sent coneixedor de les seves obligacions fiscals va decidir no complir amb les mateixes.

Tal actuació dolosa i de mala gestió va comportar un perjudici a l’entitat de 26.151,28 €. A aquesta quantitat se li hauran de sumar els interessos legals des del moment de la interposició de la demanda. El jutge també condemna José Gálvez al pagament de la totalitat de les costes judicials.

La UE Cornellà mostra “la seva satisfacció” amb la resolució judicial que confirma la postura del club que va decidir, expressament en Assemblea Extraordinària, reclamar aquestes quantitats a l’expresident, producte de la seva mala gestió al capdavant del mateix.